Hotell & Restaurang

En stor del av vårt utbud på denna webplats riktar sig till företag inom HoReCa. Därför är många av våra priser angivna exkl. Moms. Titta gärna på våra fina viner från Spanien, Italien och Frankrike och kontakta oss på 0735 43 73 73 eller info@vinonovo.se för beställning.

Vänliga Hälsningar från VinoNovo